Vukovaru na dar mladi igraju šah

Prvi put u našem gradu kadetski i juniorski turnir povodom Dana grada Vukovara!             Link na turnir Vukovaru na dar mladi igraju šah, Open U12, Vukovar, 30.04.2022.: https://chess-results.com/tnr621358.aspx?lan=13 Vukovaru na dar mladi igraju šah, Open U16, Vukovar, 30.04.2022.: https://chess-results.com/tnr621360.aspx?lan=13&art=0&turdet=YES&flag=30 Vukovaru na dar mladi igraju šah, Open U20, Vukovar, 30.04.2022.: https://chess-results.com/tnr621359.aspx?lan=13&art=0&turdet=YES&flag=30…