ŠK CODEASY PRVACI Treće seniorske IIIa 𝐇Š𝐋 Š𝐙Ž𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟐.

Nakon odigranih 9 kola Treće seniorske IIIa 𝐇Š𝐋 Š𝐙Ž𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟐. predstavnici Š𝐊 𝐂𝐨𝐝𝐞𝐚𝐬𝐲 𝐕𝐮𝐤𝐨𝐯𝐚𝐫 ostvarili su 8 𝐩𝐨𝐛𝐣𝐞𝐝a 𝐢 1 𝐫𝐞𝐦𝐢, zauzeli 1. 𝐦𝐣𝐞𝐬𝐭𝐨 od ukupno 10 𝐞𝐤𝐢𝐩𝐚, te se plasirali rang više u II ligu 𝐇Š𝐋 Š𝐙Ž𝐈. U seniorskoj ekipi igrali su kadeti 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐊𝐨𝐧𝐣𝐞𝐯𝐢ć, 𝐅𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢ć, 𝐁𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐢ć i seniori Aleksandar Kovačević, Zoran…