Osnovni podaci:

Naziv: Šahovski klub Codeasy Vukovar
OIB: 96111557288
Adresa: Zmajeva 1, 32 000 Vukovar
IBAN: HR8123600001102885226
Datum osnivanja: 04.12.1999.god.
E-mail: sahovskiklubcodeasy@gmail.com

Upravni odbor:

Predsjednica: Sanja Konjević, dipl.ing.el. (kontakt tel. 098 900 6062)
Dopredsjednica: Ivana Mažar Marušić, prof.
Tajnica: Lidija Radić (kontakt tel. 098 675 220)
Trener: Zoran Ljikar (kontakt tel. 098 970 0821)
Likvidator: Boris Konjević, dipl.ing.el.

Službenik za zaštitu osobnih podataka i informiranje:

Ivana Mažar Marušić, prof. (kontakt tel. 098 166 1309), e-mail adresa: ivana.mazar3@skole.hr